Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.winoblisko.pl i w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Winoblisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Środkowej 2/4.

Dane osobowe użytkowników strony i Sklepu Internetowego przetwarzane są w szczególności w celu zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawnej realizacji transakcji.

DANE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW

Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, NIP, numer telefonu, adres e-mail itd. są zbierane i przechowywane wyłącznie, jeśli zostaną przekazane dobrowolnie, w związku z procesem rejestracji w Sklepie Internetowym lub w związku z zamawianiem oferowanych produktów. Dane zebrane podczas rejestracji lub w innych przypadkach ich podania w Sklepie Internetowym będą służyły wyłącznie zapewnieniu właściwej obsługi związanej z oferowanymi i dostarczanymi produktami.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: [email protected]

NEWSLETTER

W przypadku zainteresowania otrzymywaniem nieodpłatnych produktów o charakterze informacyjnym, takich jak newsletter, wymagana jest rejestracja związana z koniecznością podania danych osobowych. W przypadku zapisania do newslettera podany e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych . Zgoda na przesyłanie newslettera może być cofnięta w każdym czasie.

POLITYKA „COOKIES”

Polityka plików „cookies” dotyczy Sklepu Internetowego oraz strony internetowej, której administratorem jest Winoblisko Sp. z o. o. Na potrzeby niniejszej polityki administrator wskazuje, iż pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które wysyłane są przez odwiedzane strony internetowe, i które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników.

CEL I SPOSÓB KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES” PRZEZ NICKERSON – ZWAAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Pliki „cookies” stosowane przez Winoblisko Sp. z o.o. służą do śledzenia ruchu użytkowników na stronach i podstronach internetowych, których administratorem jest Winoblisko Sp. z o.o. Informacje uzyskane przy użyciu „cookies” służą Winoblisko Sp. z o.o. do celów statystycznych, a także w celu dostarczania użytkownikom treści reklamowych, utrzymywania sesji użytkownika serwisu internetowego pozwalającej na zapamiętaniu ustawień, loginów i haseł użytkownika, a także do mierzenia skuteczności prowadzonych przez użytkownika akcji na witrynie internetowej. Winoblisko Sp. z o.o. nie wykorzystuje „cookies” do przesyłania użytkownikowi jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

RODZAJE PLIKÓW „COOKIES”

Winoblisko Sp. z o.o. korzysta z następujących plików „cookies”:

  • cookies” sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,

  • cookies” stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

Cookies” pozwalają na odczytywanie i zapisywanie informacji jedynie przez stronę, która je utworzyła. Winoblisko Sp. z o.o. informuje, że nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

MODYFIKOWANIE/USUWANIE/WYŁĄCZANIE PLIKÓW „COOKIES”

Winoblisko Sp. z o.o. informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację „cookies”. W przypadku braku zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyc pliki cookies w przeglądarce?

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgromadzone dane nie będą przedmiotem przekazania lub ujawniania innym podmiotom, w tym nie będą sprzedawane lub wymieniane. W celu realizacji umowy Sklep Internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów DialCom24 Sp. z o.o. , Patron Service sp. z o.o. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi właściwymi ustawami, zgromadzone dane mogą podlegać obowiązkowi ich udostępnienia uprawnionym organom władzy publicznej, w tym Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANA DANYCH OSOBOWYCH

Osoba powierzająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zgromadzone dane mogą podlegać modyfikacji lub usunięciu po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego lub po wysłaniu maila na adres: [email protected]

Nie podlegają zmianie lub usunięciu dane wykorzystane do obsługi transakcji zakupu. Nie podlegają zmianie lub usunięciu także dane zbierane automatycznie.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwer, na którym przechowywane są dane chroniony jest przed dostępem osób nieupoważnionych i przed nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem danych osobowych. Również dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną są chronione przed dostępem nieuprawnionych osób.

REALIZACJA PRZESTRZEGANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Winoblisko Sp. z o.o., jako właściciel strony internetowej oraz Sklepu Internetowego oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelnej realizacji polityki prywatności, zwłaszcza właściwego zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. 

W przypadku dostrzeżenia niezgodności między niniejszą polityką prywatności a funkcjonowaniem strony lub Sklepu Internetowego, wszelkie uwagi należy zgłaszać na adres: [email protected] Po weryfikacji uwag, bezzwłocznie zostaną podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia niezgodności.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zmiany polityki prywatności będą ogłaszane na niniejszej stronie.

DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel Serwisu: 

Winoblisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. Środkowa 2/4

03-430 Warszawa

Nr KRS: 0000487427

NIP : 1132871175

tel. 601 458 554

e-mail: [email protected]